Viszonteladói szerződés

Viszonteladói szerződés

Amely létrejött egyrészről a Kárpát Computer Kft., 1107 Budapest Száva u. 9. (adószám: 12821325-2-42, Bankszámlaszám: 10700268-26424103-51100005) (továbbiakban: Nagykereskedő),
illetve {{CEGNEV}} Adószám: {{ADOSZAM}} Cím: {{CIM}}
(továbbiakban: Viszonteladó) között az alábbi feltételekkel:

 

1. Viszonteladói feltételek:
A Kárpát Computer Kft. minden forgalmazóval viszonteladói szerződést köt, az általa kínált termékek forgalmazására. A vásárlás feltétele: a viszonteladói szerződés aláírása, melynek melléklete:
Társas vállalkozások esetén: a cégbíróság által hitelesített végzés fő oldalának és tevékenységi körének másolata, ami tanúsítja, hogy a cég Magyarországon bejegyzett, és az adott cég tevékenységi köre tartalmazza a számítástechnikai termékek kereskedelmi forgalmazását vagy egyéb számítástechnikával kapcsolatos tevékenységét (de min. cégbírósági tanúsítvány másolata).
Egyéni vállalkozók esetén: a vállalkozói igazolvány másolata.

A termékek vételára mennyiségtől függően változhat.

 

2. Vásárlás-ügyintézés:
A vásárlás és egyéb garanciális ügyintézés a Nagykereskedő üzletében személyesen intézhető. Az üzlet címe: 1107. Budapest, Száva utca 9.
Vásárláskor a Viszonteladó vagy annak képviselője az átvételnél ellenőrzi a terméket, hogy az megfelel-e az általa megrendeltnek, mind a típus, mind a mennyiség, mind az ár tekintetében. A vevő a számla aláírásával igazolja a feltételek teljesülését. A komplett gépek konfigurációját a Nagykereskedő garantálja.
A Viszonteladó tudomásul veszi, hogy ezen elfogadás megtörténte után a Nagykereskedőnek nem áll módjában a terméket kicserélni, vagy visszavenni. Ez alól csak a hibás termék kivétel.

 

3. Árufoglalás:
A raktárkészlet erejéig a Nagykereskedő árufoglalásokat is elfogad, melyeket a Viszonteladó írásban (e-mailben: rendeles@karpatcomputer.hu) tehet meg. A foglalt árut a Viszonteladónak, egyéb megállapodás hiányában, max. 3 munkanapon belül át kell vennie, különben foglalását a Nagykereskedő törölheti. A Nagykereskedő fent tartja magának a jogot, hogy rendszeres, többszöri foglalás visszamondás esetén, megtagadja a foglalások elfogadását, ez esetben csak prompt vasárlás lehetséges.

 

4. Előrendelés:
A Nagykereskedő szóban vagy írásban egyeztetett előrendeléseket e-mailben fogad el. Az előrendelések teljesítését a Nagykereskedő csak az importőr, vagy a gyártó felelősségvállalásáig tudja garantálni.
Rendszeres és nagy mennyiségű előrerendelési igény esetén, kb. 7-10 nappal a szállítás előtt, a Nagykereskedő e-mailben, az árlista árainál kedvezőbb árakkal, rendelési listát bocsáthat rendelkezésre.
A megrendelt terméket a Viszonteladó köteles átvenni, a megrendelés lemondására a Nagykereskedő által elküldött visszaigazolásig van mód, azt követően a rendelés visszavonhatatlan.

 

5. Árlisták:
A Nagykereskedő árlistát hetente bocsát ki, meghagyva magának a jogot, hogy számottevő árváltozás esetén az árakat módosítsa.
Az árlistát a Nagykereskedő a Viszonteladó részére e-mailben hetente elküldi, illetve honlapján (www.karpatcomputer.hu) hozzáférhetővé teszi.

 

6. Fizetési módok, feltételek:
A fizetés készpénzben: Feltétel nélküli, általános fizetési mód. A vásárlással egy időben a számla kifizetése készpénzzel történik.

Fizetés előre átutalással: Előrendelés esetén kérésre a Nagykereskedő elkészíti a Viszonteladó számláját és emailben megküldi a Viszonteladónak, aki ez alapján előre elutalja a számla összegét. Az áru átvétele azután lehetséges, miután a kifizetett összeget, a számlavezető bank a Nagykereskedő számláján jóváírta. (CIB Bankon belüli átutalás esetén du. 16.00-ig az utalt összeg perceken belül megjelenik a célszámlán. )

Fizetés átutalással: Utólagos átutalással csak a Nagykereskedő által megbízhatónak ítélt, rendszeres vásárlásokat bonyolító Viszonteladók fizethetnek. A Viszonteladó vállalja, hogy az átutalásos számlákat a számlán megadott fizetési határidőig kiegyenlíti. A Viszonteladó késedelmes fizetése esetén a Nagykereskedő jogosult:
– a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot felszámítani,
– azonnali beszedési megbízást a Viszonteladó bankjához benyújtani, ami ellen a Viszonteladó kifogást nem emel,
– e jelen szerződést felülvizsgálni, illetve azonnali hatállyal felmondani,
– a Viszonteladóval szembeni követelését harmadik cégre engedményezni, illetve a tartozás tényéről harmadik félnek felvilágosítást adni.

 

7. Felelősség, kárveszély:
A Viszonteladó az áruk átvételekor a számla alapján ellenőrzi az áru hiánytalanságát és sértetlenségét, illetve a számla (megrendelés) tartalmához való megfelelőségét. Az áru átvételével a kárveszély és felelősség átszáll a Viszonteladóra.

 

8. Jótállás:
A Nagykereskedő az általa forgalmazott LCD monitorokra és számítógépekre 12 hónap minden egyéb termékre pedig 6 hónap garanciát vállal, ettől eltérő esetben a garancia időtartama az árlistában feltüntetésre kerül. A garancia érvényesítésének feltétele a termék garanciaidőn belüli visszajuttatása Nagykereskedőhöz és az adott termék vásárlásának számlával történő igazolása.
A gyári garancia címke, illetve a forgalmazók által felragasztott címke eltávolítása, letakarása vagy megsérülése a garancia elvesztését vonja maga után.
Meghibásodás esetén a Viszonteladó a leadott hibás termékről elismervényt kap. A garanciálisan javított, vagy cserélt új termék az elismervény alapján, annak leadásával vehető át.
Amennyiben a garanciális hibával leadott termékről a bevizsgálás során kiderül, hogy a meghibásodást nem garanciális probléma, hanem helytelen üzembe helyezés, nem rendeltetésszerű üzemeltetés, túláram, vagy egyéb a garancia körén kívül eső ok okozta, abban ez esetben a Nagykereskedő a szerviz által kiszámlázott összeget és saját költségeit is továbbháríthatja a Viszonteladónak, illetve ha ez nem lehetséges, akkor fent tartja a jogot a garanciális igény elutasítására.

A szavatosság / garancia érvényét veszti, ha:
– az alkatrészt nem szakszerviz, szakképesítéssel rendelkező személy építette be
– az alkatrészt az ügyfél nem a Kárpát Computer Kft. szervizében próbálta javíttatni
– az alkatrészt szakszerűtlenül használták, szállították, tárolták, vagy a hiba elemi csapás, túlfeszültség, leejtés, ütés, beégés, egyéb, nem rendeltetésszerű ráhatás, vagy az alkatrész mechanikai sérülése miatt következett be
– a terméken elhelyezett azonosító címkét eltávolították, megsérült, vagy annak sorszáma nem egyezik a számlán feltüntetettel
– az alkatrész gyári száma rongált, vagy módosított

Az igény érvényesítésének módja:
A meghibásodott alkatrészt a vásárlástól számított garanciaidőn belül a Kárpát Computer Kft. szervizében lehet javításra leadni a számla vagy annak másolatának bemutatásával együtt. Az oda- és visszaszállításról a Viszonteladó gondoskodik.
Amennyiben a meghibásodás a vásárlástól számított 6-12 hónapon belül történt, és a felsorolt kizáró okok nem állnak fenn, úgy az alkatrészt garanciában javítjuk, vagy amennyiben az nem javítható akkor ugyanolyan használati értékűre cseréljük. Ilyenkor a garanciális idő az eredetileg megvásárolt termék garanciaideje.
Minőségicsere-igény esetén a hibás és az igényelt alkatrész napi ára közötti különbözetet kell fizetni. Az eredeti vételár visszafizetésére nincs lehetőség .

A garancia időtartama a szervizben töltött idővel meghosszabbodik, kivéve, ha a terméken a szerviz hibát nem talált, vagy a hibajelenség szoftver,vagy más alkatrész következménye. Amennyiben az alkatrész kijavításra, illetve a cseredarab kijelölésre került és a Viszonteladó értesítve lett de nem jelentkezett a termékért, akkor a Nagykereskedő háromszori (heti egyszeri) értesítés után a terméket a Viszonteladó költségére leszállíttathatja.

A Nagykereskedő, a jótállási kötelezettségeit, a hatályos belföldi jogszabályok szerint teljesíti.

Reméljük, hogy termékeinkkel elégedett lesz és a fent leírtakra nem lesz szüksége.

A felek a szerződést elolvasták és azt kölcsönös egyetértésük kifejezéseként írták alá. A szerződés az aláírással egyidejűleg lép érvénybe és határozatlan ideig érvényes.

A felek a vitás ügyeiket igyekeznek peren kívül elrendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Budapest, {{EV}} {{HONAP}} hó {{NAP}} nap